info.lesage.nl

Lesage Zorgplan

Lesage ICT oplossingen voor zorgverleners

Apparatuur en programmatuur zijn voor zorgverleners in het primaire proces belangrijke hulpmiddelen. Continuïteit is daarbij essentieel. De programmatuur wordt veelal door een specifieke leverancier geleverd en daar kunt u als klant over het algemeen wel terecht met inhoudelijke vragen.
Maar wat nu als de computerapparatuur het niet meer doet of problemen heeft? Dan wordt uw proces danig verstoord en is de voor u zo belangrijke continuïteit niet meer gewaarborgd. De ondersteuning van apparatuur waar bijvoorbeeld uw zorg informatie systeem op draait en welke zeker zo belangrijk is, wordt meestal vergeten en juist niet ondersteund door uw softwareleverancier.

Om de continuïteit te waarborgen is door Lesage ICT een speciaal supportprogramma ontwikkeld: het Lesage Zorgplan.

De belangrijkste uitgangspunten van het Lesage Zorgplan zijn:

  • Borgen continuïteit van het primaire proces
  • Eén aanspreekpunt voor alle (hardware) storingen
  • Geschikt voor bestaande en nieuwe apparatuur
  • Duidelijkheid over de responstijden
  • Lage, vaste kosten
  • Eenvoudig van opzet, heldere afspraken.

Zorgplan

Kennis en kunde

Het team van Lesage ICT bestaat uit ca. 25 medewerkers. Wij beschikken over een eigen technische dienst, een goed geoutilleerde supportafdeling, gespecialiseerde zorg-engineers en vaste aanspreekpunten voor advies en verkoop. Onze technische medewerkers zijn stuk voor stuk bekwame, gecertificeerde medewerkers met kennis van en ruime ervaring met diverse systemen en randapparatuur in de zorg. Voor het bieden van assistentie op afstand kunnen wij uw systeem overnemen. Dit gebeurt echter slechts na uw uitdrukkelijke toestemming. Het spreekt voor zich dat wij werken op basis van de NEN7510 en GBZ normen en al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Lesage ICT weet wat het is om met vertrouwelijke data om te gaan. Dat is in de markt niet onopgemerkt gebleven en wij zijn er trots op dat inmiddels meer dan 500 zorgverleners vertrouwen op de kennis en kunde van Lesage ICT. Met het Lesage Zorgplan kunt ook u zich verzekeren van professionele ondersteuning.

Wij bieden ondersteuning aan huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten, logopedisten, psychologen en tandartsen.

Onderdelen

Helpdesk

Lesage ICT beschikt over een ruim bemande en professionele supportafdeling voor de beantwoording van vragen en ondersteuning van gebruikers. Onze supportafdeling is op werkdagen (maandag t/m vrijdag) bereikbaar van 8:00 uur tot 18:00 uur. Storingsmeldingen worden onder de overeenkomst kosteloos verholpen.

Met behulp van onze geavanceerde Bomgar appliance worden alle remote supportsessies versleuteld en indien gewenst vastgelegd in de vorm van een Flash animatie. Hierdoor is het mogelijk om handelingen van onze supportdesk en gebruikers tot enkele dagen terug te zien. Gebruikers moeten bovendien vooraf elektronisch toestemming verlenen voordat een sessie wordt gestart. Allemaal zaken die thuis horen in een goed beheerd zorgsysteem.

Gegarandeerde responsetijden

Wij garanderen dat alle verstoringen tegen vaste kosten, zowel op afstand als ook op locatie worden opgelost met een responsetijd van 4 uur.

Leenvoorraad

Om de continuïteit van uw praktijk te waarborgen beschikt Lesage ICT over een uitgebreide leenvoorraad. Onze leenapparatuur stellen wij gratis ter beschikking wanneer uw eigen hardware gerepareerd moet worden of vernieuwing noodzakelijk is.

Hardware inventarisatie

Wij brengen uw hardware met behulp van speciale programmatuur in kaart en leggen de gegevens vast in ons systeem. Wij zullen onze inventarisatie, aanbevelingen en aandachtspunten met u bespreken.

Hardware vervanging

Wanneer het noodzakelijk is om een apparaat binnen de gestelde levensduur te vervangen, voeren wij deze vervangingswerkzaamheden, ongeacht de locatie in Nederland, uit tegen een vaste vergoeding.

Bescherming van uw computers

Al het dataverkeer via de E-zorg verbinding wordt gecontroleerd op virussen. Dit wil echter niet zeggen dat u gevrijwaard bent van risico's. In de praktijk kan het voorkomen dat een nog onbekend virus wordt doorgelaten en zo de computers alsnog infecteert, bijvoorbeeld via gebruik van een extra internetverbinding voor bijvoorbeeld vlot surfen, gebruik van externe media (USB stick, CD externe harddisk etc.) of het plaatsen van een vreemde PC in uw netwerk.
Eenmaal binnengedrongen virussen kunnen via de E-zorg oplossing niet meer ongedaan gemaakt worden.

Wij gebruiken daarom een door ons zelf beheerde virusbescherming, waardoor wij:

  • U een pro- en reactieve bescherming kunnen bieden
  • Uw computers en netwerk via een centrale management console vanuit ons beveiligde datacenter beheren
  • Kunnen garanderen dat de virusbescherming geen negatieve invloed heeft op uw netwerk

Periodiek overleg en advies op maat

IT is continu aan verandering onderhevig. Of dit nu te maken heeft met het bijstellen van wettelijke eisen, uw persoonlijke wensen of veranderingen in de markt. Lesage ICT is, mede door onze jarenlange ervaring in de zorg en de brede en uitgebreide kennis, de aangewezen partij om u te voorzien van een goed advies. U kunt daarom bij ons terecht voor onder andere vervanging, uitbreiding, verhuizing, de inrichting van een gezondheidscentrum of de aanschaf van een telefooncentrale. Als onderdeel van het Lesage Zorgplan komen wij periodiek bij u langs voor een overleg en advies.

Monitoring

Om er voor te zorgen dat uw computers en het netwerk blijven functioneren, monitoren wij proactief uw omgeving met geavanceerde software. Zo kunnen wij in veel gevallen zelfs vooraf bepalen of een storing of probleem valt te verwachten.

Online back-up van data

Voor meer dan 200 zorgverleners verzorgen wij reeds jaren naar tevredenheid de online back-up. Onze Lesage online back-up oplossing maakt periodiek een back-up van uw belangrijke bestanden en bewaart deze veilig in ons professioneel datacenter. De back-up wordt verstuurd over uw bestaande zorgnetwerk.

Het spreekt voor zich dat de data versleuteld wordt verzonden en opgeslagen en Lesage ICT de werking van de back-ups controleert. Dagelijks krijgt u een email met daarin een rapport van de uitgevoerde back-up. Wij bieden u de mogelijkheid om onder de zorgplan overeenkomst kosteloos gebruik te maken van onze online back-up. U kunt uw verwijderde data tot 30 dagen terughalen.

Managed services

Lesage ICT hecht veel waarde aan een continu, goed en structureel beheer van uw praktijk. Om de verschillende elementen van uw netwerk, computers en randapparatuur te monitoren, maken wij gebruik van een ITIL ondersteunde managed services tool.

Deze tool biedt u èn ons de mogelijkheid om de verschillende aspecten van uw automatisering inzichtelijk te maken, te behouden en te beheren.

Persoonlijk advies

Wanneer u wilt weten op welke manier wij ook u de zekerheid kunnen bieden van een betrouwbare werkomgeving,
neem dan contact op met onze afdeling verkoop via 0165 519 610 of verkoop@lesage.nl.
Wij komen dan graag bij u langs voor een persoonlijk advies.


Naar boven
Sluiten